Εκλεγμένος επρόσωπος Friedrich von Mansberg

Rat der Stadt σε Λύνεμπουργκ

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhalt der Vamos! Kulturhalle

    SPD, τελευταία έκδοση 09.02.2016

      Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

    Die SPD Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg bemüht sich zur Zeit um einen Antrag, in dem die Verantwortlichen aufgefordert werden, alles Nötige zum Erhalt des VAMOS am jetzigen Standort zu unternehmen oder sich einvernehmlich um eine Alternative zu kümmern. Wir als SPD Fraktion jedenfalls halten das VAMOS für einen unverzichtbaren Bestandteil der Lüneburger Kulturszene.


Friedrich von Mansberg
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition