förtroendevald Friedrich von Mansberg

Rat der Stadt i Lüneburg

    Yttrande om petitionen Erhalt der Vamos! Kulturhalle

    SPD, senast redigerad: 9.2.2016

      Jag håller med / håller med till mesta del.

    Die SPD Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg bemüht sich zur Zeit um einen Antrag, in dem die Verantwortlichen aufgefordert werden, alles Nötige zum Erhalt des VAMOS am jetzigen Standort zu unternehmen oder sich einvernehmlich um eine Alternative zu kümmern. Wir als SPD Fraktion jedenfalls halten das VAMOS für einen unverzichtbaren Bestandteil der Lüneburger Kulturszene.


Friedrich von Mansberg
parti: SPD
Grupp: SPD
Nästa val: 2021
Rapportera fel i uppgifterna

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International