izabrani dužnosnici Gerhard Kleinböck

Gemeinderat u Ladenburg

Gerhard Kleinböck
stranka: SPD
Sljedeći izbor: 2024
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard Kleinböck
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada

openPetition International