Εκλεγμένος επρόσωπος Gerold Maelzer

Gemeindevertretung σε Stahnsdorf


Gerold Maelzer
κόμμα: Bürger für Bürger
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα