Εκλεγμένος επρόσωπος Hans-Jürgen Klein

Kreistag σε Rheinisch-Bergischer Kreis

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Polizeiwache für Wermelskirchen

    BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
    πρόσφατα γραμμένο σε 01.11.2018
    Καμία απάντηση

Hans-Jürgen Klein
κόμμα: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Κοινοβουλευτική ομάδα: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
εκλογή: 2020
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Jürgen Klein
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition