Εκλεγμένος επρόσωπος Hans-Peter Hartmann

Stadtrat σε Kempten (Allgäu)


Hans-Peter Hartmann
κόμμα: Freie Wähler - ÜP
Κοινοβουλευτική ομάδα: Freie Wähler - ÜP
εκλογή: 2026
Αξίωμα: Stadtrat
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα