Λαϊκή εκπρόσωπος Heidi Rettberg

Γνωμοδότηση για την αναφορά Beton kann man nicht essen – kein Logistikzentrum in Neu-Eichenberg!

DIE LINKE τελευταία επεξεργασία στο 25/01/2019

Καμία επίσημη δήλωση.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Die LINKE Werra-Meißner-Kreistagsabgeordnete Heidi Rettberg:

DIE LINKE in Witzenhausen und im Kreistag Werra-Meissner leht den Bau des Logistikzentrums Neu-Eichenberg ab, da hier bestes Ackerland dauerhaft versiegelt werden soll. Das widerspricht den Zielen der Region zur nachhaltigen Bewirtschaftung in der Ökomodell- Region Nordhessen und der Biodiversitätsstrategie des Werra- Meissner- Kreises und führt zu einem überhöhten Verkehrsaufkommen mit erheblicher Belästigung der Anwohner.
Eine ausführliche Stellungnahme wurde Ihnen als PDF zugeleitet

Heidi Rettberg
κόμμα: DIE LINKE
Νέες εκλογές: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα