Përfaqësues Heidi Rettberg

Opinion mbi peticionin Beton kann man nicht essen – kein Logistikzentrum in Neu-Eichenberg!

DIE LINKE modifikuar për herë të fundit në 25.01.2019

Asnjë deklaratë.
Unë jam në favor të një seance dëgjimore publike në komitetin teknik.
unë mbështes një dëgjim publik në Parlament / plenar.

Die LINKE Werra-Meißner-Kreistagsabgeordnete Heidi Rettberg:

DIE LINKE in Witzenhausen und im Kreistag Werra-Meissner leht den Bau des Logistikzentrums Neu-Eichenberg ab, da hier bestes Ackerland dauerhaft versiegelt werden soll. Das widerspricht den Zielen der Region zur nachhaltigen Bewirtschaftung in der Ökomodell- Region Nordhessen und der Biodiversitätsstrategie des Werra- Meissner- Kreises und führt zu einem überhöhten Verkehrsaufkommen mit erheblicher Belästigung der Anwohner.
Eine ausführliche Stellungnahme wurde Ihnen als PDF zugeleitet

Heidi Rettberg
parti : DIE LINKE
zgjedhjet e ardhshme : 2021
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani