Εκλεγμένος επρόσωπος Heinrich Kolvenbach

Stadtrat σε Korschenbroich

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet die Spielwiese im Eickerender Feld für die Kinder und Jugendlichen!

  CDU, τελευταία έκδοση 29.07.2021

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Thomas Siegers. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CDU
    Διαφωνώ.

  Vielen Dank, dass Sie mir Gelegenheit geben, zur geplanten Bebauung der Wiese im Eickerender Feld Stellung zu nehmen.

  Leider kann ich der Forderung nach Erhalt der Spielwiese nicht zustimmen. Der Bau eines Kindergartens an dieser Stelle war bereits in der ursprünglichen Planung vorgesehen. Es handelt sich also um ein lange geplante und transparente Maßnahme.

  Selbstverständlich ist es erklärtes Ziel der CDU Kindern und Jugendlichen in der Stadt Korschenbroich eine starke Lobby einzuräumen. Die zahlreichen in den letzten Jahren auf den Weg gebrachten Maßnahmen belegen dies aus unserer Sicht eindeutig. Einige Beispiele hierzu:
  • Neubau von Kindergärten und Abdeckung des Betreuungsbedarfs
  • Ausbau der Ganztagesbetreuung
  • Erhalt der Ortsteilgrundschulen
  • Angebot

  Περισσότερα


Heinrich Kolvenbach
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα