Εκλεγμένος επρόσωπος Heinz Lange

Gemeinderat σε Οϊτίν


Heinz Lange
κόμμα: FWG
Κοινοβουλευτική ομάδα: FWG
εκλογή: 2023
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα