Zvolení zástupcovia ľudí Heinz Lange

Gemeinderat v Eutin


Heinz Lange
Politický večierok: FWG
zlomok: FWG
Nové voľby: 2023
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International