Λαϊκή εκπρόσωπος Helga Gloger

Γνωμοδότηση για την αναφορά Realschule und Grundschule Südbrookmerland

SPD, τελευταία επεξεργασία στο 03/03/2020

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Jann Peters. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
Διαφωνώ.

Ich schließe mich den Ausführungen von SPD Fraktionsvorsitzenden Stefan Kleinert voll und ganz an. Jann Peters SPD Ratsmitglied und Ortsvorsteher von Wiegboldsbur

Helga Gloger
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
Νέες εκλογές: 2021
Αξίωμα: Ortvorsteherin
Ιστοσελίδα: https://www.suedbrookmerland.de/index.php?id=41
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα