Përfaqësues Helga Gloger

Opinion mbi peticionin Realschule und Grundschule Südbrookmerland

SPD, modifikuar për herë të fundit në 03.03.2020

Vendimi i grupit të publikuar nga Jann Peters . Baza e vendimit ishte një zgjidhje e fraksionit SPD
nuk bie dakort.

Ich schließe mich den Ausführungen von SPD Fraktionsvorsitzenden Stefan Kleinert voll und ganz an. Jann Peters SPD Ratsmitglied und Ortsvorsteher von Wiegboldsbur

Helga Gloger
parti : SPD
fraksion: SPD
zgjedhjet e ardhshme : 2021
rol: Ortvorsteherin
Faqja e internetit : https://www.suedbrookmerland.de/index.php?id=41
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani