volení zástupci Helmut Busjahn

Stadtrat v Garbsen


Helmut Busjahn
Strana: CDU/FDP-Gruppe
volební : 2021
funkce : Ratsmitglied
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní