Εκλεγμένος επρόσωπος Hinrich Bonin

Kreistag σε Landkreis Lüneburg


Prof. Dr. Hinrich Bonin
κόμμα: SPD
εκλογή: 2021
Εκλογική περιφέρεια: Bitte auswählen ...
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition