Εκλεγμένος επρόσωπος Holger Willies

Kreistag σε Landkreis Peine


Holger Willies
Κοινοβουλευτική ομάδα: Peiner Bürgergemeinschaft/Piraten
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition