Εκλεγμένος επρόσωπος Horst Höfer

Stadtrat σε Halver


Horst Höfer
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU-Fraktion
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα