представител на хората Inga Rossow

Stadtverordnetenversammlung в / след Идщайн


Inga Rossow
страна : FWG
фракция: FWG-Fraktion
избори: 2021
функция: Stadtverordnete
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International