Zástupca ľudu Inga Rossow

Stadtverordnetenversammlung v Idstein


Inga Rossow
Politický večierok: FWG
zlomok: FWG-Fraktion
Nové voľby: 2021
funkcia: Stadtverordnete
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International