Λαϊκή εκπρόσωπος Inge Lefevre

Γνωμοδότηση για την αναφορά Weiterführung des MVZ Sittensen

CDU τελευταία επεξεργασία στο 15/03/2016

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Es kann nicht angehen, dass eine alteingesessene Praxis von Dr William, die mehr als 2 Generationen sehr erfogreich gewirkt hat, von einer GmbH, die sich auch noch "gemeinnützig" nennen darf, an die Wand gefahren wird. Angeblich werden rote Zahlen geschrieben. Die Gründe für den Niedergang bezeichnet die Gesellschaft mit Fluktuation und langen Fehlzeiten der angestellten Ärzte. Das hätte man ändern können, ja müssen! Es stellt sich mir die Frage, ob die Bezahlung der Ärzte angemessen war, außerdem wüsste ich gerne, mit welchen Gewinnerwartungen der Aufkauf der Arztsitze erfolgt ist.

Inge Lefevre
κόμμα: CDU
Νέες εκλογές: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα