Predstavnik ljudi Ingeborg Leineweber

Stadtverordnetenversammlung u Frankfurt na Majni


Ingeborg Leineweber
stranka: BFF
Frakcija: BFF
Sljedeći izbor: 2021
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada

openPetition International