Λαϊκή εκπρόσωπος Insa Tietjen

Μέλος των Επιτροπών:

Γνωμοδότηση για την αναφορά Schulessen in Hamburg muss bezahlbar bleiben

DIE LINKE., τελευταία επεξεργασία στο 20/04/2022

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Heike Sudmann. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας DIE LINKE.
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Für die Fraktion DIE LINKE gilt:
Ein gesundes Mittagessen für alle Hamburger Kinder muss oberste
Priorität haben – und das müssen sich auch all die leisten können, die
nicht bildungs- und teilhabeberechtigt sind. Der Zugang zu einer warmen
Mahlzeit im schulischen Ganztag muss für alle gewährt bleiben! Deshalb
erwarten wir vom Senat umgehend eine Korrektur, indem er den bisher nicht
einkommensdifferenzierten Zuschussbetrag zu den Kosten eines schulischen
Mittagessens ab sofort in einen sozial gestaffelten Zuschuss umwandelt.
Eine angemessen ausgestaltete Sozialstaffel sichert über die Teilnahme
am Mittagessen im schulischen Ganztag nicht nur die Gesundheit und
Leistungsfähigkeit unserer Kinder und Jugendlichen, sondern trägt auch
zu einem gelingenden Aufwachsen in schwieriger Zeit bei.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhaltung des KGV, Landschaftsschutz- und Naherholungsgebietes Diekmoor

DIE LINKE., τελευταία επεξεργασία στο 17/07/2021

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Gerade in den letzten Tagen wurde uns schmerzlich bewusst gemacht, dass wir schon mitten in der Klimakrise sind. Wir können uns keine Abwägungsprozesse – Naturschutz gegen Wohnraum – zum Nachteil der Natur und des Klimas mehr leisten.
Ein Landschaftsschutzgebiet von 16 Hektar zu zerstören und diese Fläche zu versiegeln, ist mitten in einer Klimakrise skandalös.
Moore sind die effektivsten Kohlenstoffspeicher aller Landlebensräume. So findet sich in einem Hektar Moor etwa so viel Kohlenstoff wie in einem hundertjährigen Wald (1Hektar).
Das Diekmoor muss als wichtiger Lebensraum zum Schutz der Artenvielfalt, als die „grüne Lunge Langenhorns“ für die Menschen und als wichtiger Kohlenstoffspeicher erhalten und dauerhaft geschützt werden.
Der Profit einzelner darf nicht vor dem Wohlergehen aller und dem Klimaschutz stehen.

Insa Tietjen
κόμμα: DIE LINKE.
Κοινοβουλευτική ομάδα: DIE LINKE.
Νέες εκλογές: 2024
Εκλογική περιφέρεια: Stellingen - Eimsbüttel-West
Αξίωμα: Fraktion (Kirchen-, Religionspolitische Sprecherin), Fraktion (Kinderpolitische Sprecherin), Fraktion (Bildungspolitische Sprecherin)
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα