Λαϊκή εκπρόσωπος Jacqueline Tybora

Stadtrat σε Μαγδεβούργο - Έχει παραιτηθεί


Jacqueline Tybora - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: parteilos
Κοινοβουλευτική ομάδα: Linke/future!
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition