representant Jacqueline Tybora

Stadtrat i Magdeburg - Utslag


Jacqueline Tybora - Utslag
parti: parteilos
Grupp: Linke/future!
Nästa val: 2024
Rapportera fel i uppgifterna

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International