Εκλεγμένος επρόσωπος Jan Moritz Böcher

Kreistag σε Lahn-Dill-Kreis

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα