Εκλεγμένος επρόσωπος Jens-Peter Vogel

Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet die Linde vor dem Bahnhof Bad Camberg!

SPD τελευταία επεξεργασία στο 24/10/2019

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Sehr geehrte Damen und Herren,

mich freut es, dass mit der Petition der Stadtverwaltung argumentativ der Rücken gestärkt wurde. Zwischenzeitlich konnte mit Eigentümer und Mieter des Bahnhofsgebäudes Einvernehmen erzielt werden, so dass die Linde nicht gefällt werden muss.
Ich danke Initiatoren und Mitzeichnern der Petition für ihr Engagement, möchte meinen Dank für die jetzt ausgehandelte Lösung aber auch an Vermieter und Mieter richten.

Korrigieren möchte ich die im openpetition-Verfahren vorgenommene Einstufung meiner Person als "gewählter Vertreter im Parlament Stadtverordnetenversammlung Bad Camberg". Als Bürgermeister bin ich gewähltes Mitglied des Magistrates und vertrete diesen nach außen.
Die Entscheidung über die Baumfällung ist als laufendes Geschäft der Verwaltung anzusehen und obliegt damit nach § 66 HGO dem Magistrat.

Bürgermeister Jens-Peter Vogel
κόμμα: SPD
Νέες εκλογές: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα