përfaqësues Joachim Adler

Stadtrat Neuwied

    Opinion mbi peticionin Gegen die Erhöhung der Grundsteuer um 45%

    BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, modifikuar për herë të fundit 13/07/2021

      nuk bie dakort.

    Die Begründung für die Ablehnung steht in der gemeinsamen Stellungnahme der Koalition von CDU, Bündnis 90/Die grünen und FWG


Joachim Adler
parti : BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
fraksion: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
zgjedhjet e ardhshme : 2024
rol: Ratsmitglied
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani