förtroendevald Joachim Adler

Stadtrat i Neuwied

    Yttrande om petitionen Gegen die Erhöhung der Grundsteuer um 45%

    BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, senast redigerad: 13.7.2021

      Jag håller inte med.

    Die Begründung für die Ablehnung steht in der gemeinsamen Stellungnahme der Koalition von CDU, Bündnis 90/Die grünen und FWG


Joachim Adler
parti: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Grupp: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Nästa val: 2024
Position: Ratsmitglied
Rapportera fel i uppgifterna

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International