Zvolení zástupcovia ľudí Joachim Boller

Stadtrat v Siegen


Joachim Boller
Politický večierok: Fraktion B'90/Grüne
zlomok: Fraktion B'90/Grüne
Nové voľby: 2020
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International