förtroendevald Jörg Bredtschneider

Rat der Stadt i Hildesheim


Jörg Bredtschneider
parti: Bündnis 90/ die Grünen, Bürgermeister
Nästa val: 2021
Rapportera fel i uppgifterna

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International