Εκλεγμένος επρόσωπος Johann Meyer

Rat σε Samtgemeinde Grafschaft Hoya


Johann Meyer
Κοινοβουλευτική ομάδα: WG Hämelhausen
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα