Εκλεγμένος επρόσωπος Johannes Erlebach

Stadtrat σε Rees


Johannes Erlebach
κόμμα: CDU
εκλογή: 2020
Εκλογική περιφέρεια: Bitte auswählen ...
Αξίωμα: (Haldern)
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα