Εκλεγμένος επρόσωπος Jonas Renz

Gemeinderat σε Sehnde


Jonas Renz
κόμμα: FDP
Κοινοβουλευτική ομάδα: FDP
εκλογή: 2021
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα