Zvolení zástupcovia ľudí Jonas Renz

Gemeinderat v Sehnde


Jonas Renz
Politický večierok: FDP
zlomok: FDP
Nové voľby: 2021
funkcia: Ratsmitglied
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz