volení zástupci Jürgen Puchta

Gemeinderat v Kostnice - eliminovány


Jürgen Puchta - eliminovány
Strana: SPD
volební : 2024
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní