Εκλεγμένος επρόσωπος Kai Seefried

Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet die Karawane! Wir fordern einen Hort für junge Menschen mit Behinderungen.

CDU, τελευταία επεξεργασία στο 28/04/2016

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Ich freue mich, dass auch aufgrund des Antrages der CDU-Kreistagsfraktion ein Gespräch am „Runden Tisch“ zur Zukunft der "Karawane" stattgefunden hat und jetzt der Bestand mindestens für die Jahre 2016 und 2017 gewährleistet sein wird.

Gemeinsam mit der Lebenshilfe Stade muss es darum gehen das Angebot auch darüber hinaus abzusichern. Schülerinnen und Schüler mit besonderen Förderbedarfen, aber auch deren Eltern und Familien brauchen Verlässlichkeit und gesicherte Rahmenbedingungen für gute Bildung.

Wir müssen daran arbeiten, dass Inklusion nicht nur eine Phantasie ist oder aus Parteipolitischer Ideologie betrieben wird. Es muss hier vor allem um die Kinder und Jugendlichen gehen. Sie stehen im Mittelpunkt.

Kai Seefried
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
Νέες εκλογές: 2021
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Kai Seefried
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα