Λαϊκή εκπρόσωπος Katja Kramer-Dißmann

Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet den Bad Honnefer Stadtgarten

Bürgerblock τελευταία επεξεργασία στο 12/07/2017

Διαφωνώ.

Am Montag wurde das integrierte Stadtentwicklungskonzept im Rathaus der Bürgerschaft vorgestellt.
Sinn der Veranstaltung ist bzw. war, dass jetzt Rückmeldungen im Rathaus eingehen und diese dort aufbereitet werden.
Eine isolierte Petition zu einem Einzelaspekt, so wie Sie es hier machen, ist aus meiner Sicht in dieser Situation nicht zuträglich und läuft ins Leere.
Als Mitglied des Planungsausschusses halte ich es für deutlich sinnvoller mich mit den Grundlagen des Vorentwurfs sowie den Stellungnahmen der Bürger auseinanderzusetzen. Hier werden alle Aspekte abgewogen und in einen Gesamtzusammenhang gestellt.

Katja Kramer-Dißmann
κόμμα: Bürgerblock
Νέες εκλογές: 2020
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα