Λαϊκή εκπρόσωπος Katja Lechner

Rat der Stadt σε Έμντεν


Katja Lechner
κόμμα: Bündnis 90/Die Grünen
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα