Λαϊκή εκπρόσωπος Kerstin Jäger

Γνωμοδότηση για την αναφορά Kohleausstieg. Auch das Helmstedter Braunkohlerevier muss beteiligt werden.

Kreistagsfraktion, τελευταία επεξεργασία στις 22/5/19

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Das Revier Helmstedt ist das erste Braunkohlerevier, das durch die
Entscheidung der Bundesregierung zum Ausstieg aus der Kohleenergie
unmittelbar betroffen war.Deshalb ist es folgerichtig, dass die von der
Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission neben den drei großen
Braunkohlerevieren auch das Revier Helmstedt als viertes im
Strukturwandel zu unterstützendes Revier in ihren Abschlussbericht
aufgenommen hat.Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie die
Menschen in unserem Revier, dem Landkreis Helmstedt, bei der Bewältigung
des notwendigen Strukturwandels ebenso verantwortungsvoll und
tatkräftig unterstützt wie die der anderen drei Braunkohlereviere.

Kerstin Jäger
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: Kreistagsfraktion
επανεκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα