Λαϊκή εκπρόσωπος Kirsten Petereit

Γνωμοδότηση για την αναφορά Genehmigung von Windschutz auf der Raucherterrasse / Änderung der Gestaltungssatzung

Bündnis 90/Die Grünen τελευταία επεξεργασία στις 28/4/16

  Απέχω.
✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Guten Tag,
natürlich kann ein berechtigtes Anliegen im Fachausschuss thematisiert werden.
An gesetzliche / kommunale Vorgaben muss sich jedoch jeder Einzelne halten, da darf es keine Alleingänge geben - gleiches Recht für Alle!

Γνωμοδότηση για την αναφορά Initiative gegen die Erhöhung der Elternbeiträge in Lüdenscheid

Bündnis 90/Die Grünen
τελευταία επικοινωνία στο 11/5/15
Καμία απάντηση

Kirsten Petereit
κόμμα: Bündnis 90/Die Grünen
επανεκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα