Εκλεγμένος επρόσωπος Klaus Huhn

Γνωμοδότηση για την αναφορά Weiterführung des MVZ Sittensen

SPD τελευταία επεξεργασία στο 01/04/2016

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Die Zukunft der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum wird besorgniserregend. Neben der Schließung des MVZ Sittensen soll das Krankenhaus Zeven für die chirurgische Behandlung die Tür schließen. Die Grundversorgung ist im hiesingen Raum nicht mehr gewährleistet! Seitens der Gemeinde Sittensen hatten wir hierzu am 1.3.2016 eine Petition beschlossen.

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα