përfaqësues Klaus Huhn

Opinion mbi peticionin Weiterführung des MVZ Sittensen

SPD modifikuar për herë të fundit në 01.04.2016

Pajtohem / kryesisht pajtohem .
unë do ta mbështes kërkesën nëse do të ketë mjaftueshëm përfaqësues që do të bashkohen
Unë jam në favor të një seance dëgjimore publike në komitetin teknik.
unë mbështes një dëgjim publik në Parlament / plenar.

Die Zukunft der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum wird besorgniserregend. Neben der Schließung des MVZ Sittensen soll das Krankenhaus Zeven für die chirurgische Behandlung die Tür schließen. Die Grundversorgung ist im hiesingen Raum nicht mehr gewährleistet! Seitens der Gemeinde Sittensen hatten wir hierzu am 1.3.2016 eine Petition beschlossen.

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani