Εκλεγμένος επρόσωπος Krzysztof Walczak

Γνωμοδότηση για την αναφορά Schulessen in Hamburg muss bezahlbar bleiben

AfD, τελευταία επεξεργασία στο 20/04/2022

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Alexander Wolf. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας AfD
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Sehr geehrte Petitoren,
vielen Dank für Ihre Nachricht und die eingereichte Petition zu der ich als schulpolitischer Sprecher meiner Fraktion wie folgt Stellung nehmen möchte:
„Wir unterstützen das Ziel Ihrer Petition, das Schulessen bezahlbar zu erhalten. Dabei ist der Ansatz, Schülern bzw. deren Familien einen nach Bedürftigkeit gestaffelten Zuschuss zu zahlen unsererseits zu begrüßen. Die angekündigte Erhöhung des Preises für das Mittagessen ohne entsprechende Anpassung der Zuschüsse sehen wir allerdings kritisch, weil unserer Ansicht nach zunächst die eingesparten Gelder aus der Corona-Zeit an die (insbesondere bedürftigen) Familien zurückgegeben werden sollten. Hierzu haben wir aktuell den Antrag „Erhöhung der Beiträge für das Schulessen aussetzen – eingesparte Zuschüsse an die Familien zurückgeben!“ in die Bürgerschaft eingebracht. Den vollständigen Antragstext mit der ausführlichen Begründung können Sie einsehen unter: www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/79769/erhoehung_der_beitraege_fuer_das_schulessen_aussetzen_eingesparte_zuschuesse_an_die_familien_zurueckgeben.pdf
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Alexander Wolf
Stellv. Fraktionsvorsitzender und schulpolitischer Sprecher

Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhaltung des KGV, Landschaftsschutz- und Naherholungsgebietes Diekmoor

AfD

τελευταία εγγραφή στο 12/08/2021
Καμία απάντηση

Krzysztof Walczak
κόμμα: AfD
Κοινοβουλευτική ομάδα: AfD
Νέες εκλογές: 2024
Εκλογική περιφέρεια: Barmbek - Uhlenhorst - Dulsberg
Αξίωμα: Fraktion (Parl. Geschäftsführer), Fraktion (Sprecher für Digitales/digitale Infrastruktur), Fraktion (Verbraucherschutzpolitischer Sprecher), Fraktion (Sprecher für Häfen und Schifffahrt), Fraktion (Medienpolitischer Sprecher), Fraktion (Verfassungspolitischer Sprecher), Fraktion (Europapolitischer Sprecher), Fraktion (Wissenschaftspolitischer Sprecher), , Fraktion (Wirtschaftspolitischer Sprecher)
Facebook: https://www.facebook.com/walczak.afd/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα