Λαϊκή εκπρόσωπος Lena Herget

Stadtverordnetenversammlung σε Reichelsheim

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet das Reichelsheimer Wäldchen

  SPD, τελευταία έκδοση 14.10.2020

    Καμία επίσημη δήλωση.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Sehr geehrte Damen und Herren,
  liebe Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Petition „Rettet das Reichelsheimer Wäldchen“,
  sehr gerne komme ich Ihrer Bitte nach und gebe eine Stellungnahme ab.
  Ich stehe gerne für einen fairen und sachlichen Dialog mit allen Beteiligten zur Verfügung. Aus diesem Grund habe ich auch eine Sondersitzung des Fachausschusses der Stadtverordnetenversammlung vorgeschlagen und diesen Vorschlag in einen Antrag formuliert und mit allen Fraktionen abgestimmt. Der Antrag wurde einstimmig in der letzten Sitzung am 24. September angenommen – am 28. Oktober findet die Sondersitzung nun statt. Auf Antrag der SPD-Fraktion wird der Sprecher der BI Rederecht erhalten – somit können die Anregungen der BI direkt in die Diskussion

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung Der Strassenbeitragssatzung In Reichelsheim Wetteraukreis

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 27.08.2018
  Καμία απάντηση


Lena Herget
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2021
Αξίωμα: Stadtverordnetenvorsteherin der Stadt Reichelsheim
Ιστοσελίδα: https://www.stadt-reichelsheim.de/index_main.php?unid=1683&PHPSESSID=49dd9a1c590b8fe33a5de5a56b3002e2
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα