Predstavnik ljudi Leonie Sayer

Stadtrat u Mainz


Leonie Sayer
stranka: Linke
Frakcija: Linke
Sljedeći izbor: 2024
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada