Λαϊκή εκπρόσωπος Liesel Günther

Kreistag σε Landkreis Grafschaft Bentheim

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet die Eissporthalle Grafschaft Bentheim

  SPD, τελευταία έκδοση 28.04.2016

    Καμία επίσημη δήλωση.

  Sehr geehrte Damen und Herren,
  Wie von der Geschäftsführerin der SPD Kreisfraktion Frau Gisela Snieders mitgeteilt, befasst sich die SPD Fraktion sehr intensiv um eine Lösung des Problems schnellst möglich.
  Mit freundlichen Grüßen
  Liesel Günther


Liesel Günther
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα