Λαϊκή εκπρόσωπος Liesel Günther

Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet die Eissporthalle Grafschaft Bentheim

SPD, τελευταία επεξεργασία στο 28/04/2016

Καμία επίσημη δήλωση.

Sehr geehrte Damen und Herren,
Wie von der Geschäftsführerin der SPD Kreisfraktion Frau Gisela Snieders mitgeteilt, befasst sich die SPD Fraktion sehr intensiv um eine Lösung des Problems schnellst möglich.
Mit freundlichen Grüßen
Liesel Günther

Liesel Günther
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
Νέες εκλογές: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα