Përfaqësues Liesel Günther

Opinion mbi peticionin Rettet die Eissporthalle Grafschaft Bentheim

SPD, modifikuar për herë të fundit në 28.04.2016

Asnjë deklaratë.

Sehr geehrte Damen und Herren,
Wie von der Geschäftsführerin der SPD Kreisfraktion Frau Gisela Snieders mitgeteilt, befasst sich die SPD Fraktion sehr intensiv um eine Lösung des Problems schnellst möglich.
Mit freundlichen Grüßen
Liesel Günther

Liesel Günther
parti : SPD
fraksion: SPD
zgjedhjet e ardhshme : 2021
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani