Εκλεγμένος επρόσωπος Manfred Hölzl

Gemeinderat σε Κωνσταντία - Έχει παραιτηθεί


Manfred Hölzl - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: CDU
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα