representative Manfred Thomas

Kreistag in Kreis Nordfriesland


Manfred Thomas
Party: parteilos
Faction: Freie Soziale Demokraten
Next elections: 2018