Zvolení zástupcovia ľudí Marcus Nabholz

Gemeinderat v Kostnica - Eliminované


Marcus Nabholz - Eliminované
Politický večierok: CDU
Nové voľby: 2024
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz